Ano gav Livadje birisajle lokalna predstavnikoja e gaveske

O dizutne andro gav ljivadje anglune si kaj ikerde izborja bas o clanoja ano lokalno savetja…

Vakci 08.02.2020.

O vakci aavzis 8.02.2020. bers Sabajlje slabo mrazos,ko zapadi thaj jugozapadi hajgoder magla . A o…