Star neve slucaja koronavirusija zabelezime ani centralno teritorija Kosovaki,potvrdinol o direktori kotar o KBC ani Gracanica o Bratislav Lazic.

Star neve slucaja koronavirusija zabelezime ani centralno teritorija Kosovaki,potvrdinol o direktori kotar o KBC ani Gracanica…

Ano kher sastipasko ani Gracanica ko dive javinena pe 20 djene respiratno phariphecar hem bare temperature,vakerol o doctor Sinisa Rasic.Ov moljinol e zarazimen sar oljengere familjija toven ki samoizolacija,sar bi sprecinolape te sirinolpe o virus

Ano  kher sastipasko ani Gracanica ko dive javinena pe 20 djene respiratno phariphecar hem bare temperature,vakerol…

Ani laboratorija baso molekularno mikrobiologija,testirime tane 429 ( stasolu bisu enja ) uzrokija save ljiljepe kotar I Klinika baso infektivno nasvaljibe kotar o kontaktija ano teren.Koronavirusija zarazime tane 195 djene.

Ani laboratorija baso molekularno mikrobiologija,testirime tane 429 ( stasolu bisu enja ) uzrokija save ljiljepe kotar…

Ani laboratorija basi molekularno mikrobiologija,testirime tane ukupno 304 uzrokija save ljiljepe kotar I Klinika baso infektivno nasvaljibe kotar o kontaktija ano teren.Ano covid-19 tane pozitivne 114 djene.

Ani laboratorija basi molekularno mikrobiologija,testirime tane ukupno 304 uzrokija save ljiljepe kotar I Klinika baso infektivno…

Ani komuna Gracanicaki registrime tane 11 nevenasvale kotar koronavirus a ukupno broj nevenasvalengo tano 24,javidje kotar o krizni stab ani komuna Gracanica

Ani komuna Gracanicaki registrime tane 11 nevenasvale kotar koronavirus a ukupno broj nevenasvalengo tano 24,javidje kotar…

Ani teritorija komunaki Gracanicaki registrimo tano angluno slucaj nasvaljibasko virusisko covid-19

Ani teritorija komunaki Gracanicaki registrimo tano angluno slucaj nasvaljibasko virusisko covid-19 potvrdidja baso amaro program direktori…