Ponistisaj I odluka te smenizenpes o ambasadorija e Kosovakere

Kosovaki Raipen vlada ko cekat e Avdulah Hotisa,kupate e Ministrisa bas e avrjale bucenge,ande odluka kaj…

Neve stanija bas o 38 raseljeno familjijes

Ministarstvo bas o zajednices thaj iriba vakeras kaj posmizas te kerel 38 khera bas e raseljeno…

Ani Srbija si zarazime panda 276 manusa,trin mule

Palo palune podatkoja ani Srbija katar I koronavirus si zarazime 276 manusa,a mule panda trin pacijentija,phiravla/prenosizla…