Ano srbune thana ano Kosovo ko palune 24 satija isi nevo slucaj zaraze koronavirusija,javidje kotar o Krizni stab ani Severna Mitrovica

     Sar javidje, djeno savo nasvaljilo kotar koronavirus tani kotar Severna Mitrovica.Sar pocmidja akja pandemija ano…

Ano Kosovo katar o 4 maji ka len te mucon o napija/meres katar I pandemija

O Kosovo posmizla te mukel o restriktivna napija/meres save andepes  adjal I pandemija koronavirus. O ministri…

I prijava posmizla kato cetvrtak e parenge savenge obecizas o vucici

U cetvrtak ka pocminol prijava te dobinipe po 100 e azutipaske pomociske akaja prijava ka vazinol…

O Unicef donirizah e komunake higijenska paketja

Krizni stab Gracanica  dobidje kotar UNICEF 100 higijensko paketija baso arakhipe sastipaske kotar koronavirus.Paketija save andje…

Primime neve pacijentja.

Ani Klinika baso infektivno nasvaljiba Univerzitetsko klinicko centri ani Kosova primime  sine 33 pancijentija pozitivno nalazijencar…