Materijali e familjijake Djoric basi thabilo lengoro kher

O prezidenti e komunako e Gracanicako o Srdjan Popovic keras vizita ki familjija Marko Djoric ani…

Predajme si ljekoja,hrana thaj arakhipnaski oprema,dezinficirime si o themutne ustanoves

O direktori bas o Kosovo thaj Metohija o Marko Djuric , vakeras kaj ano gadjikane gava…

Ki infektivno klinika ani Pristina 36 pacijentija,jek si ano kriticno stanje

Ki klinika bas o infektivno nasvajpe ani Pristina,akana akanaske ljecizna pes 36 pacijentija save si zarazime…

I Evropaki unija predajzas angluno mazuripe pomoci e Kosovake savo si bas I koronavirusi

I sefica e kancelarijakiri bas I Evropaki unija ano Kosovo I Natalija Apostolova vakeras kaj I…

Ano srbune thana ano Kosovo ko palune 24 satija isi nevo slucaj zaraze koronavirusija,javidje kotar o Krizni stab ani Severna Mitrovica

     Sar javidje, djeno savo nasvaljilo kotar koronavirus tani kotar Severna Mitrovica.Sar pocmidja akja pandemija ano…

Ano Kosovo katar o 4 maji ka len te mucon o napija/meres katar I pandemija

O Kosovo posmizla te mukel o restriktivna napija/meres save andepes  adjal I pandemija koronavirus. O ministri…

I prijava posmizla kato cetvrtak e parenge savenge obecizas o vucici

U cetvrtak ka pocminol prijava te dobinipe po 100 e azutipaske pomociske akaja prijava ka vazinol…

O Unicef donirizah e komunake higijenska paketja

Krizni stab Gracanica  dobidje kotar UNICEF 100 higijensko paketija baso arakhipe sastipaske kotar koronavirus.Paketija save andje…

Primime neve pacijentja.

Ani Klinika baso infektivno nasvaljiba Univerzitetsko klinicko centri ani Kosova primime  sine 33 pancijentija pozitivno nalazijencar…