O Ivanovici ;O brojos e nasvalengo ka barjol kakla zisa sebep e proslavengo.

Ano gadjikane gava si trin osobes nasvale kati korona viru medjutim sar so navedizas o ivanovici…

Ovakci tasja ka ovel oblacno kato 6 dji ko 13 stepenja

Ani Srbija registrime 714 nasvale kati korona Virusi

Ani Srbija dji ko 15 si registrime 714 slucaja kati korona virusi, 13 si mule sar…

E kosovako instituti potvrdizas adja tri neve slucaja akana si sa 94.

Ano instituti e javno sacipnaske ani Pristina ano palune 24 sahacja testirime si 45 dene a…

O rusja razvizde 7 proto tipja;Ake kan ka ovel spremno i vakcina protiv Korona Virusa

Trenutno kerlapes kompjutersko modeliranjes; I rusko federalno bio medicina FMBA razvizde 7 prototipja sar bi razviznas…

Ano Kosovos adja 2 slucaja neve sa ukupno akana si 90.

Ano Kosovo dji ko 16 si registrime adja duj neve slucaja save si zarazime kati korona…

Izolujme savore save sine ano kontakti e prvone manjusnjasa savi nasvajini kato virusi

Dji ko 20 manusa save sine ano kontakti kadale manusnjasa em o zdravstvena radnikoja ano kbc…

Ano Gav Dobrotin Prvo slucaji kati korona virusi

Palo djanibe RTV kim olafi si kati 62 bersutni osoba kato gav dobrotin save potvrdizde lake…

Ano Kosovo 88 nasvale kati orona Virusi

Palo naj neve informacijes kato ministarstrvos e sacipnasko ko gadjikane gava pojavisalo o prvo slucaji. Olafi…

Emsije