Avzis ani radio Gracanica posmisai i obuka e novinarijege.

O novinarija kotar i romani redakcija zvanicno posmizde i obuka ki prostorija Radio Gracanica , kaj…